Sejarah Sekolah

Sekolah ini mula dibuka pada tahun 1930 di Singkir Laut. Iaitu satu tempat yang kecil dan penduduknya tinggal berselerak yang tidak begitu ramai. Walau bagaimanapun, ada beberapa orang yang telah menunjukkan hasrat yang mendalam di lapangan pelajaran dengan tujuan mengatasi buta huruf dan memenuhi kehendak dunia sekarang. Mereka pun mencipta satu fikiran mengadakan sebuah sekolah yang dinamakan Poay Chai yang wujud sekarang ini di Singkir.


Logo dan Nama Sekolah


Semua warga SJK(C) Poay Chai, Singkir pada tahun 2012.